Bibliotheek: nieuwe aanwinsten - december 2013

De betovering van de wereld : Huizinga-lezing 2013 / door Bas Heijne. - Amsterdam : Prometheus, 2014. - 48 p. ; 20 cm
Bevat literatuur.
In zijn essay Wetenschap als beroep muntte de aartsvader van de sociologie Max Weber het beroemde begrip ‘de onttovering van de wereld'. We hoeven niet meer, zoals de primitieve mens, naar magische middelen te grijpen om de geesten te bezweren of gunstig te stemmen. Dat doen technische middelen en berekening voor ons. Dat noemen we in strikte zin intellectualisering.' In zijn uitdagende Huizinga-lezing stelt Bas Heijne dat wij hardhandig op de grenzen van dit door Weber benoemde proces van ‘intellectualisering' gestuit zijn. In zijn lezing dringt Bas Heijne door tot de kern van wat hij als het grootste conflict van onze tijd beschouwt, het streven naar een rationeel geordende wereld en onze onuitroeibare hang naar betovering.
De Huizingalezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

978-90-446-2637-7

De stem van de doden : Hermeneutiek als spreken namens de ander / door Gert-Jan van der Heiden. - Nijmegen : Uitgeverij Vantilt, 2012. - 304 p. ; 21 cm. - (Kristalpaleis, reeks voor eigentijdse filosofie)
Bevat bibliografische gegevens.
Hermeneutiek is van oudsher de kunst van het uitleggen, maar interpreten en vertalers doen meer dan alleen woorden verhelderen. Wanneer hermeneutiek wordt opgevat als spreken namens de ander, blijkt de interpreet tevens de stem te zijn van hen die afwezig zijn of de taal van de toehoorders niet machtig zijn - of dit nu de goden, de doden of de sprakelozen zijn. Vandaag de dag wint dit motief alleen maar aan belang. In gesprek met denkers uit het verleden laat Van der Heiden zien dat het spreken namens de ander een nieuw en ongedacht licht werpt op typisch hermeneutische thema's als dialoog, vertaling en traditie. Tevens toont hij aan dat dit spreken een grondmotief in de hedendaagse wijsbegeerte is.
978-94-6004093-1

History in Motion : Time in the Age of the Moving Image / by Sven Lütticken. - Berlin : Sernberg Press, 2013. - 312 p. : ills. ; 22 cm
Includes bibliographical references.
The moving image has irrevocably redefined our experience and construction of history. In the contemporary economy of time, history has become an image in motion, a series of events animated and performed through various media. Analyzing a variety of films, video pieces, and performances, Sven Lütticken evaluates the impact that our changing experience of time has had on the actualization of history in the present. In the process, he considers the role of shock and suspense, of play and games, the rise and ubiquity of television, transformed notions of leisure and labor time, and a new "natural history" marked by climate change.
978-3-943365-89-4

N 50 51 40.9 E 3 24 1.3 : Tales of Murder and Violence / by Marcel van Eeden ; text by Konrad Bitterli, Alexandra Penrhyn Lowe, Arno van Roosmalen, Laura Stamps. - Den Haag : Stroom Den Haag, 2013. - geen paginering : ills. ; 30 cm + text insert 20 p. ; 29 cm
The book N 50 51 40.9 E 3 24 1.3 is a breath-taking compendium with over 1000 reproductions of the most recent series of drawings by Marcel van Eeden. Van Eeden (The Hague, 1965) has been working on a continually expanding body of work for over twenty years. For his drawings and paintings Van Eeden draws inspiration from found images created before he was born. A large part of his work consists of drawings in which Van Eeden mixes historical fact with fiction. Many of the artist's stories stage recurring characters, allowing viewers to ‘read' Van Eeden's works as part of a whole, and as individual pieces of art. Because Marcel van Eeden thoroughly researches his topics, it is often unclear to the public where reality ends and fiction begins.
978-90-73799-77-6

Jef Geys : Prijs Provant 2008 : Villa Wintermans - Film 2006: Inge Godelaine / Jef Geys. - Antwerpen : Provincie Antwerpen, 2009. - geen paginering : ills. - 30 cm
Deze publicatie verscheen naar aanleiding van de Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2008, ter bekroning van een verdienstelijke carrière, door de deputatie van de Antwerpse provincieraad toegekend aan Jef Geys.
978-90-662-5119-9

Horst Ademeit : Wohnen in der Strahlenkälte = Living in the Radiant Cold / edited by Nicole Delmes, Suzanne Zander ; text Veit Loers. - Cologne : Galerie Susanne Zander, 2010. - 112 p. : ills. ; 26 cm. - Deutsch / English
Includes biography.
In the last 40 years of his life, Horst Ademeit dedicated himself to the documentation of the noxious influence of cold rays on himself and his environment. With the help of Polaroid photography as well as analog and digital photography, he secured the material of his daily observations, also documenting descriptively the smells, sounds, and the atmosphere of his observations on the white frame of the Polaroids. Ademeit developed a complex recording system for the documentation of cold rays, in which repetitive motifs and descriptions form firm relationships. The necessity of recording and the conclusive logic of his system required a compulsory routine that determined the structure of his entire day.
978-3-00-030376-0

Katja Mater : Multiple Densities / editing Katja Mater, Veronica Ditting ; essay Maxine Kopsa ; captions Alexander Mayhew. - Amsterdam : Roma Publishers, 2013. - 188 p. : ills. ; 30 cm. - (Roma Publication 212)
This publication brings together works made between 2010 and 2013 that share the same principle: a method of constructing images of time by layering multiple moments, creating hybrids between photography and other media, documenting something that is positioned beyond our human ability to see. Each series adds a different parameter to the principle, such as two- and three-dimensional space, scale, perspective, performance, installation and parallel events. The publication also features an alternative view on Mater's practice with a chapter of research and process material.
978-94-9184- 07-5

Het schiereiland van Vlaanderen : Krijttekeningen van Bart Lodewijks in de wijk Prinskouter in Ronse, België = The Flanders Peninsula : Chalk drawings by Bart Lodewijks in the Prinskouter district of Ronse, Belgium / text by Bart Lodewijks. - Amsterdam : Roma Publications, 2012. - 64 p. : ills. ; 30 cm
Twee jaar lang bracht Bart Lodewijks krijttekeningen aan in Ronse, voornamelijk in de volkswijk Prinskouter aan de Spinsterstraat. Als sluitstuk schreef hij al zijn opgedane ervaringen neer in een boek Het Schiereiland van Vlaanderen . Op uitnodiging van Cultuurcentrum De Ververij van de stad Ronse werkte de Nederlandse kunstenaar Bart Lodewijks tussen 2010 en 2012 in de volksbuurt Prinskouter. Met schoolbordkrijt maakte hij grote abstracte tekeningen die zich een weg banen door de Spinstersstraat.
978-90-77-459-90-4

Het lege land : De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 / door Auke van der Woud. - Amsterdam : Olympus, onderdeel van Uitgeverij Atlas Contact, 2010. - oorspronkelijk verschenen bij Meulenhoff, 1987. - 688 p. ; 21 cm
Bevat uitgebreid notenapparaat, bibliografie en register.
In dit inmiddels klassiek geworden boek Het lege land beschrijft Auke van der Woud het Nederland van de vroege negentiende eeuw, een land waarin grote gebieden woest en onbewoonbaar waren en dat meer leek op een derdewereldland dan op het Nederland dat wij nu kennen.
Behalve ontwikkelingen in waterhuishouding, architectuur en stedenbouw komt in dit boek een groot aantal andere aspecten aan de orde: ook de medische, sociale, demografische en economische ontwikkelingen maken deel uit van dit prachtige verhaal. De geschiedenis van ons landschap is onlosmakelijk verbonden met die van de mensen die het vormgaven.

978-90-4670-413-4

Geschiedenis van Scheveningen : Deel 1 : Vroegste tijd tot 1875 / Onder redactie van Maarten van Doorn & Kees Stal ; beeldredactie Froukje Holtrop. - Zutphen : Walburg Pers, 2013. - 320 p. : ills. ; 29 cm
Bevat noten, literatuur en index.
Een team van deskundige auteurs heeft nu een tweedelige uitgave geschreven, waarvan Geschiedenis van Scheveningen. Vroegste tijd tot 1875 het eerste deel is en verschijnt op de historische datum 30 november 2013, precies twee eeuwen na de landing van de Prins van Oranje bij Scheveningen. Met deze gebeurtenis begon de stichtingsfase van het Koninkrijk der Nederlanden.
978-90-5730954-0

Samen voor ons eigen : De geschiedenis vaneen Nederlandse volksbuurt: de Haagse Schilderswijk 1920-1985 / door Diederik Klein Kranenburg. - Hilversum : Uitgeverij Verloren, 2013. - 420 p. : ills. ; 23 cm. - Tevens verschenen als proefschrift aan de Universiteit Leiden.
Bevat noten, bronnen en literatuur, index.
Een touwtje uit de deur is het symbool voor de gezellige Nederlandse volksbuurt van vroeger. Dat gold ook voor de Schilderswijk in Den Haag. Maar de wijk heeft tegelijk al bijna een eeuw de reputatie van een beruchte achterbuurt.  Mythe of werkelijkheid? En wat klopt er van het idee dat het karakter van de Schilderswijk compleet veranderde toen koloniale migranten en gastarbeiders er vanaf de jaren zestig kwamen wonen? In dit boek gaat Diederick Klein Kranenburg op zoek naar de historische realiteit achter de beeldvorming.
978-90-87043759

Utopia 1900-1940 : Visies op een Nieuwe Wereld / onder redactie van Doris Wintgens Hötte ; tekst Doris Witgens Hötte, Gregor Langfeld, Christina Lodder, Judit Bozsan. - Rotterdam : nai010 uitgevers, 2013. - 184 p. : ills. ; 27 cm
Bevat bibliografie en namenregister.
In dit boek wordt het volledige artistieke spectrum getoond dat de expressionisten en constructivisten bespeelden, van schilderkunst, tekeningen en grafiek tot moderne dans, theater, fotografie, film, mode en architectuur. Utopia 1900-1940 laat zien hoe de expressionisten en de constructivisten in alle hoeken van Europa hun kunstenaarschap en inspirerende werk inzetten met als doel de samenleving als geheel te veranderen. Deze radicale kunstenaars doorbraken de grenzen van de kunst, het alledaagse leven en het goede fatsoen, ze richtten verenigingen op, schreven politieke pamfletten, maakten tentoonstellingen en gaven tijdschriften uit met invloed tot ver over de landsgrenzen. Ze waren erop uit om een nieuwe beeldtaal te scheppen, bestemd voor een nieuwe mens in een nieuwe wereld.
978-94-6208-102-4

The Book of Legendary Lands / by Umberto Eco. - London : MacLehose Press, 2013. - 478 p. : ills. ; 24 cm
Includes bibliographical references and index.
From Homer's poems to contemporary science fiction, literature through the ages has continuously invented imaginary and legendary lands, projecting there all those wishes, dreams, utopias and nightmares that are too intrusive and challenging for our limited daily reality. Umberto Eco leads us on an illustrated journey through these distant, unknown lands: introducing us to their inhabitants, their heroes and villains, the passions and preoccupations that shaped them, always mindful of the continued importance of myth and legend to modern life and consciousness.
978-0857052872.

1945 : Biografie van een jaar / auteur Ian Buruma. - Amsterdam ; Antwerpen : Uitgeverij Atlas Contact, 2013. - 400 p. : ills. ; 23 cm
Bevat noten en register.
Ian Buruma - journalist, historicus en japanoloog - wil in zijn nieuwste werk laten zien dat de wereld zoals wij die kennen voor een groot deel gevormd werd in het jaar van de bevrijding, 1945. Dat jaar, schrijft hij, heeft lang in de schaduw gestaan van de wereldoorlog die eraan voorafging, maar het is hét sleuteljaar van de moderne wereld, het ‘jaar nul' waarin alles opnieuw begon en veel anders werd. In een mozaïek van persoonlijke verhalen, brieven, dagboeken en films geeft Buruma een schets van de onmiddellijke nasleep van de oorlog, in Europa, Amerika, Azië en de Sovjet­-Unie.
978-90-4502106-5

The Whole Earth : California and the Disappearance of the Outside / editors Diedrich Diederichsen, Anselm Franke ; With contributions by Kodwo Eshun, Norman M. Klein, Eva Meyer [...et al.]. - Berlin : Sternberg Press, 2013. - 208 p. : ills. ; 32 cm
Includes biographies.
In the year 1966, a young man named Stewart Brand handed out buttons in San Francisco reading: "Why haven't we seen a photograph of the whole Earth yet?" Two years later, the NASA photograph of the "blue planet" appeared on the cover of the Whole Earth Catalog. The photo of the blue planet developed a sphere of influence like almost no other image: it stands not only for ecological awareness and crisis but also for a new sense of unity and globalization. The exhibition "The Whole Earth" is an essay composed of cultural-historical materials and artistic positions that critically address the rise of the image of "One Earth" and the ecological paradigm associated with it. The accompanying publication includes image-rich visual essays that explore key themes: "Universalism," "Whole Systems," "Boundless Interior," and "Apocalypse, Babylon, Simulation," among others. These are surrounded by critical essays that shed light onto 1960s California and the networked culture that emerged from it.
978-3-943365-64-1

The Situationist Times No. 5 / editor Jacqueline de Jong. - Paris : Jacqueline de Jong, 1964. -  Overdruk door Technische Hogeschool Eindhoven, Afdeling Bouwkunde, 1972. - 220 p. : ills. ; 29 cm
The Situationist times was Jacqueline de Jong's enaction of her situation, one in which rather than proclaiming, stating, critiquing, and expelling, she was living and thinking, on her own and with others; and publishing those results, internationally. A fascinating compendium of rhizomatic thought, a printed dérive including quotes, political documents, and images, to peruse, to look at and to read the 6 issues of The Situationist Times would nuance and enlighten our perceptions about this convoluted moment in Western societies, and in particular, this international attempt at figuring out how to continue to be artistically and politically involved under a totalizing economic system.

Weaponized Architecture : The Impossibility of Innocence
/ by Léopold Lambert ; interviews with Bryan Finoki and Raja Shehadeh. - Barcelona : dpr-barcelona, 2012. - 206 p. : ills. ; 21 cm
Weaponized Architecture is an examination of the inherent instrumentalization of architecture as a political weapon; research informs the development of a project which, rather than defusing these characteristics, attempts to integrate them within the scene of a political struggle. The proposed project dramatizes, through its architecture, a Palestinian disobedience to the colonial legislation imposed on its legal territory. Weaponized Architecture is thus manifested as a Palestinian shelter, with an associated agricultural platform, which expresses its illegality through its architectural vocabulary.
978-84-615-3702-0

Rebel Cities : From the Right to the City to the Urban Revolution / by David Harvey. - London ; New York : Verso Books, 2013. - 188 p. ; 20 cm
Includes bibliographical references and index.
Rebel Cities places the city at the heart of both capital and class struggles, looking at locations ranging from Johannesburg to Mumbai, from New York City to São Paulo. Drawing on the Paris Commune as well as Occupy Wall Street and the London Riots, Harvey asks how cities might be reorganized in more socially just and ecologically sane ways—and how they can become the focus for anti-capitalist resistance.
978-1-78168074-2

On Not Knowing : How Artists Think / edited by Elizabeth Fisher and Rebecca Fortnum ; with contributions by London Fieldworks, Ian Kiaer, Emma Cocker [...et al.]. - London : Black Dog Publishing, 2013. - 160 p. : ills. ; 28 cm
Includes biographies.
How far does our openness to aesthetic experience, and new forms of knowledge, depend on our capacity to enter and indulge states of wonder and awe, doubt and failure, ignorance and play? How critical are these conditions to the creative process? How do artists invite the unknown into their creative practice? The state of ‘not knowing' or engaging with the unknown is an important aspect in the making process, with artists often balancing a strong sense of direction with a more playful or meditative state of exploration and experimentation.
978 1 908966 29

The Human Snapshot / edited by Thomas Keenan and Tirdad Zolghadr ; texts by Roger M. Bruergel, Marion von Osten, Hito Steyerl, Eyal Weiszman, Anselm Franke [...et al.]. - Berlin : Sternberg Press, 2013. - 320 p. : ills. ; 26 cm
Includes biographies.
The Human Snapshot draws upon a conference of the same name organized by the LUMA Foundation and Center for Curatorial Studies at Bard College that took place in Arles, France, in 2011. The conference contributions and subsequent essays examine contemporary forms of humanism and universalism as they circulate and are produced in art and photography.
978-3-943365-63-4