Oproep inschrijving atelierbezoek Paula van den Bosch 14 en 15 november 2013

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtewisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op donderdag 14 en vrijdag 15 november 2013 zal Paula van den Bosch, curator Bonnefantenmuseum te Maastricht, een aantal atelierbezoeken afleggen aan kunstenaars in Den Haag. In het Bonnefantenmuseum is zij mede verantwoordelijk voor een tentoonstellingsprogramma i.s.m. ECI Roermond gericht op jonge kunstenaars  (onder de 40 jaar) uit België, Duitsland, Nederland en Euregio/Limburg. 

Haar voorkeur gaat uit naar kunstenaars die proberen een eigen (visuele) taal te ontwikkelen, in welk medium dan ook en schilders. Zij is minder geïnteresseerd in kunst die sociaal-maatschappelijk is georiënteerd. Zij wil het liefst atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars die al enige jaren met hun praktijk bezig zijn.


AANMELDEN uiterlijk 3 november 2013
Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Paula van den Bosch kunt u dat uiterlijk 3 november a.s. laten weten via een emailbericht aan Connie van Driel:
Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren. De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Paula van den Bosch voorgelegd. Uit de lijst zal zij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

Korte biografie Paula van den Bosch
Paula van den Bosch
(born Boekel 1964, The Netherlands) holds a teaching degree in art history and sculpture from the Academy of Fine Arts Maastricht. She was awarded the Academy's ‘Hustinxprijs' for a series of wooden sculptures. Paula continued her studies at the Vrije Universiteit of Amsterdam (Master's degree 1998) and graduated on a five year research project in collaboration with the Kröller-Müller Museum in Otterlo. In the spring of 2000 her extensive study of the Visser-collection (international avant-garde art from the sixties and seventies) was published by the Kröller-Müller Museum.

Since 1998 Paula van den Bosch has been curator contemporary art of the Bonnefantenmuseum and she is in her function co-responsible for the exhibition program and permanent collection. Paula organised large scale solo exhibitions with among others: Luc Tuymans, Roman Signer, Joëlle Tuerlinckx, Patrick van Caeckenbergh, Peter Doig, Pawel Althamer, Thomas Hirschhorn, Monika Baer, Laura Owens, Mai-Thu Perret, Mary Heilmann and Dutch private collector: Martin Visser.

In 2007 Paula van den Bosch was awarded the ‘AICA-Oorkonde 2006' by the Dutch department of the Association des Critiques d'Art (AICA) for ‘the most outstanding exhibition project in the Netherlands in the period 2004-2006 with: Thomas Hirschhorn: ‘Anschool'. 

On a regular basis Paula is a guest teacher and lecturer and at the Academy of Fine Arts Maastricht and she yearly contributes to the educational program of the international Master: Art & Cultural Heritage at the Maastricht University, by introducing students into the practise of a museum curator. Since 2010 Paula is Associate Fellow of the Maastricht University.
www.bonnefanten.nl