Oproep inschrijving atelierbezoek Gabriel Rolt op 10 en 11 februari 2015

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.
 
Op dinsdag 10 en woensdag 11 februari  2015 zal Gabriel Rolt van Galerie Gabriel Rolt te Amsterdam een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag. Interessegebieden van de curator: schilderkunst, tekeningen, grafiek, ruimtelijk, beeldhouwkunst, sculptuur, installatie, conceptueel, fotografie, multimedia, architectuur, design, manifestatie.

Als u geïnteresseerd bent in een gezamenlijk atelierbezoek van Gabriel Rolt kunt u dat uiterlijk vrijdag 30 januari a.s. laten weten via een email bericht aan Natascha Helmer: nhelmer@stroom.nl

Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren. De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Gabriel Rolt voorgelegd. Uit de lijst zal hij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

Beknopte biografie Gabriel Rolt
Galerie Gabriel Rolt was established by Gabriel Rolt in September 2006 and is since October 2014 situated in a new monumental space in De Pijp in Amsterdam. The main goal of Galerie Gabriel Rolt is to support the future of its artists. Since its foundation, the gallery has been exhibiting a programme of international emerging and mid-career artists working across various media such as painting, works on paper, video, performance art, and photography. The gallery emphasizes on a close cooperation with national and international museums, institutions, art collectors and galleries. Gabriel scouts new talent besides supporting more established artists.
www.gabrielrolt.com

 
Atelierbezoek maart 2015:
Timo Soppela, directeur van  MUU galleria, Helsinki: www.muu.fi
U kunt zich hiervoor inschrijven vanaf half februari 2015. Houd de website en facebook in de gaten.