Locatie Z is op zoek naar nieuwe leden, Den Haag

For English: scroll down

Locatie Z is op zoek naar nieuwe leden (per 1 augustus 2017). Lees hieronder hun oproep.

Wie zijn we?
Locatie Z is een initiatief van een groep kunstenaars uit Den Haag. Wij werken samen vanuit  de behoefte aan een plek voor onderzoek, experiment, productie en presentatie, die nauw verwant is aan de artistieke praktijk van elke individuele kunstenaar.

Locatie Z is onlangs verhuisd naar een nieuw gebouw aan het Willem Dreespark 312 en is op zoek naar nieuwe leden die zich vanaf 1 augustus 2017 bij ons willen aansluiten om het initiatief op deze locatie verder te ontwikkelen.

Wat bieden wij?

- Individuele en/of gedeelde studioruimtes.
- Studio ruimtes variërend in afmeting en bijbehorende prijs, gebaseerd op € 50 / m2 / jaar (incl.).
- Gelegen op de begane grond met gemakkelijke toegang tot de straat.

In dit nieuwe gebouw zullen we ons richten op gedeelde studioruimtes die flexibel kunnen worden gebruikt. In de eerste plaats voor je eigen praktijk, maar af en toe voor het programmeren van kleine evenementen. Dit zou betekenen dat je een kleine, eigen ruimte hebt binnen een grotere, gedeelde ruimte.

Wat vragen wij?
We zijn op zoek naar nieuwe leden die in Den Haag gevestigde kunstenaars zijn. Je kunt je aanmelden als individu of als een duo / trio / kwartet wanneer je in aanmerking wilt komen voor het delen van een grotere ruimte.

Stuur ons (in het Nederlands of Engels):
- wat informatie over jezelf en je artistieke praktijk
- Een motivatie waarin je ons vertelt waarom je wilt onderdeel van het kunstenaarsinitiatief
- een overzicht van je praktische behoeften (in relatie tot het gebouw en beschikbare ruimtes) voor je praktijk.

Meer info: http://locatiez.net

Voor vragen, stuur dan een e-mail te sturen naar: info@locatiez.nl


=======================================

Information in English

Locatie Z is looking for new members (as of 1 August 2017)! Read the call below.

Who are we?
Locatie Z is an initiative of a group of artists from The Hague. We collaborate out of the need for a place for research, experimentation, production and presentation, closely related to each individual's artistic practice.

Locatie Z has recently moved to a new location/building at the Willem Dreespark 312. We are looking for new members to join us from 1 August 2017 to further develop the initiative on this location.

What do we offer?
-    Individual and/or shared studio spaces.
-    Studio space in a range of square meters and prices, based on 50 euros / m2 /year (incl.).
-    Situated on the ground floor with easy access to the street.

In this new building we will focus on shared studio spaces which can be flexibly used. First of all for your own practice, but occasionally for programming small events. This would imply that you occupy a small, private unit within a bigger, shared space.

What do we ask?
We're looking for new members, who are The Hague-based artists. You can apply alone or as a duo/trio/quartet for sharing a bigger space.

Please send us (in Dutch or English):
-  Some info about yourself and your artistic practice
-  A motivation in which you tell us why you want to be part of the artist initiative
- An outline of the practical needs (in relation to the building and available spaces) for your practice.

More info: http://locatiez.net

For questions, please send an e-mail to:
info@locatiez.nl