Harmen de Hoop

Specifieke Plekken

Is wildplassen op straat toegestaan als het direct in een afvoerputje wordt gedaan? Waarom zou iemand vliegenvangers ophangen in het Haagse Bos? Wat is er op tegen dat iemand de prullenbakken leeghaalt op zoek naar flesjes waar nog statiegeld opzit? In de brochure die Harmen de Hoop (1959, woont en werkt in Rotterdam) maakte van door hem bedachte, alledaagse handelingen op locaties in Den Haag, laat hij zien dat persoonlijke drijfveren strijdig kunnen zijn met de afspraken, codes en regels die wij op straat hanteren.
Al meer dan tien jaar maakt Harmen de Hoop werken op specifieke plekken in de openbare ruimte. Meestal doet hij dat anoniem en zonder toestemming. Achteraf verschijnen er afbeeldingen van het werk in publicaties, zoals de brochures die hij in grote oplage in eigen beheer uitbrengt. Stroom presenteerde een overzicht van de werken die Harmen de Hoop de afgelopen 10 jaar in een stedelijke omgeving maakte.

In de tentoonstelling bij Stroom presenteerde Harmen de Hoop een overzicht van zijn werk. Naast de werken die hij in 2003 maakte van door hem bedachte alledaagse handelingen op specifieke locaties in Den Haag, ‘Haagse Handelingen', waren dat eerdere reeksen van tijdelijke werken als ‘Beelden voor Rotterdam' en de werken rond het Amersfoortse Boogschuttersplein.
Deze overzichtstentoonstelling was op zichzelf ook een specifieke plek geworden.

Harmen de Hoop 'Specifieke Plekken'
foto: Jeroen Nooter
Harmen de Hoop 'Specifieke Plekken'
foto: Jeroen Nooter
Harmen de Hoop 'Specifieke Plekken'
foto: Jeroen Nooter
foto: Harmen de Hoop
foto: Harmen de Hoop
foto: Harmen de Hoop