A Matter of Time. Thom Puckey en het Thorbecke monument

Special over Thom Puckey en het Thorbecke monument (in Engels met Nederlandse ondertitels) op Diplomat TV

10 juni t/m 27 augustus 2017
Opening: zaterdag 10 juni om 17 uur  door Jozias van Aartsen (voormalig burgemeester van Den Haag)
Locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
Open: woensdag t/m zondag, 12- 17 uur

Toegang: gratis
>> Download tentoonstellingsgids (pdf)


Zaterdag 15 juli 2017, 14-16 uur: 
Wandeling naar het Thorbecke monument. >> lees meer

In elk tijdperk, in elk geslacht leeft een eigen ideaal, maar in hoeverre het tot bewustheid kome en verwezenlijkt wordt, is de vraag.

- Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872)

Eerder dit jaar werd door burgemeester Van Aartsen het Thorbecke monument onthuld aan het Lange Voorhout in Den Haag. Vanuit zijn 19e-eeuwse studeerkamer kijkt J.R. Thorbecke, een van de belangrijkste vormgevers van onze parlementaire democratie, de 21e eeuw in. In een tweede scène zien we een eigentijdse informele overlegsituatie. Dit intrigerende kunstwerk is gemaakt door Thom Puckey. Het is geen klassiek standbeeld geworden, maar een beeld dat uitnodigt tot interpretatie en prikkelt tot vragen. In de woorden van Thorbecke, het is een beeld dat om ‘opwekking van het waarnemingsvermogen en van de denkkracht' van de kijker vraagt.

De tentoonstelling A Matter of Time. Thom Puckey en het Thorbecke monument toont een selectie uit het oeuvre van Thom Puckey, die de beeldtaal van dit spraakmakende monument en de dwarsverbanden tussen de werken en het Thorbecke monument duiden.

Een monument zegt vaak meer over zijn tijd, dan over de persoon zelf. Van J.R. Thorbecke bestaan al twee oudere standbeelden: één in Amsterdam als staatsman (1976) en één in zijn geboortestad Zwolle als bewogen parlementariër (1992).

Anno 2017 wilde de gemeente Den Haag Thorbecke laten zien als vormgever van zijn tijd, iemand die historische lijnen interpreteert en van daaruit een visie op de staatsinrichting/politiek ontwikkelt. Een visie gebaseerd op kennis en wetenschap, niet op de waan van de dag. In het ontwerp van Thom Puckey maken 19e-eeuws ideaal en beeldtaal contact met de 21 eeuw, als een reis door de tijd heen.

Over het Thorbecke monument (2017)
Met de onthulling werd uitvoering gegeven aan een initiatiefvoorstel van de gemeenteraad van Den Haag uit 2008 om naast de monumenten voor Johan de Witt, Johan van Oldenbarnevelt en Willem Drees, ook voor Thorbecke een waardig monument op te richten. De staatsman woonde vanaf 1849 tot zijn overlijden in 1872 in Den Haag. Eindelijk dus een Haags monument voor een staatsman die de vormgeving van de staat als een kunstwerk zag: 'Hervormers op politiek gebied, zijn hetgeen in de kunsten, de wetenschappen en de nijverheid, de ontdekkers of uitvinders zijn'. Hoe geven wij in onze tijd de democratische erfenis vorm?
>> lees meer over het Thorbecke monument

Over Thom Puckey (1948)
In het Thorbecke monument zitten diverse elementen die aan vroegere en recente werken van Thom Puckey refereren. Doorzichtige en optische elementen komen voor in zijn installaties en beelden van de jaren tachtig, in recente analoge zwart wit fotowerken en in het figuratieve werk van de laatste jaren. Het materiaal van de latere beelden is voornamelijk wit marmer. Bij de fragmentarische, filmische scenes die Puckey maakt, staat het kijken centraal. De sculpturen zijn met zoveel precisie uitgewerkt, dat het wetenschappelijke, sensuele of gewelddadige karakter ervan, de kijker uit zijn comfort zone kan halen.
www.thompuckey.com

Eline Vere
Er is nog een beeld van Puckey in Den Haag te zien: als onderdeel van De Beeldengalerij in het centrum van de stad creëerde hij een geëxalteerde Eline Vere (2012).

Stroom Den Haag is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van kunst in het publieke domein van Den Haag. Bij de totstandkoming van het Thorbecke-monument traden wij op als adviseur en begeleider van de selectiecommissie.

De tentoonstelling A Matter of Time. Thom Puckey en het Thorbecke monument komt tot stand met dank aan Gallery Annie Gentils, Museum Arnhem, Narcisse Tordoir, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Mondriaan Fonds en de gemeente Den Haag.

PERS
Trendbeheer, 25 augustus 2017
Den Haag Centraal, 17 augustus 2017
Zie verder onderaan pagina Thorbecke monument
>> klik hier

      10 Jun '17 - 27 Aug '17
      Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
      Entree: gratis
Thom Puckey, 'Treachery', 2013
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
foto: design: Karen Polder
Thom Puckey, 'True Light', 1987-88
foto: Thom Puckey. Courtesy Stroom Den Haag en Gallery Annie Gentils, Antwerpen
Thom Puckey, 'Treachery', 2013 (detail)
foto: © Thom Puckey
Thom Puckey, 'True Light', 1987-88 (detail)
foto: © Thom Puckey
Overzichtsfoto bij Stroom, 2017
foto: © Thom Puckey
Thom Puckey, 'Pride is Pride, Doubt is the Fall', 1985 (collectie Rijksdienst voor Cultureel erfgoed Nederland)
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
Thom Puckey, 'Thorbecke monument', 2017
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Thom Puckey, 'Thorbecke monument', 2017 (detail)
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Thom Puckey, 'Thorbecke monument', 2017
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Thom Puckey, 'Eline Vere', 2012
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
'A Matter of Time. Thom Puckey en het Thorbecke monument'
foto: design: Karen Polder