Walking Seminars

What are artistic ways to navigate the future of public space in The Hague

1 januari t/m 30 juni 2021 (onderzoek en seminars)
Vanaf 1 juli zijn de podcasts beschikbaar

Als onderdeel van onze programmalijn Antropologie van de publieke ruimte, waarbij nieuwe methoden en vormen worden verkend om je te verhouden tot de publieke ruimte, onderzoeken Christian Ernsten en Dirk-Jan Visser via het project Walking Seminars - What are artistic ways to navigate the future of public space in The Hague, hoe we ons in deze tijd zouden moeten en kunnen verhouden tot actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Wat zijn de thema's die nu van belang zijn voor de stedelijke omgeving? Wat is de huidige opzet van de publieke ruimte in Den Haag en hoe zit het met ons denken over die ruimte als plek voor ontmoetingen, voor het samenkomen van mensen en ideologieën? De vorm die ze voor hun onderzoek gebruiken is die van de stadswandeling.

In de periode april-juni 2021 worden er vier afzonderlijke ‘seminars' georganiseerd met de focus op een prangende sociaal-maatschappelijke ontwikkeling op stedelijk niveau, elke keer in een ander deel van Den Haag. Voor elke seminar hebben een kunstenaar en een wetenschapper de opdracht gekregen om onderzoek te doen dat verband houdt met de specifieke thematiek van de wandeling. De resultaten van het onderzoek zullen begin juli 2021 publiek worden gemaakt via een serie van podcasts.

De volgende wandelingen staan op het programma:

Water in de stad
Over aan water-gerelateerde onderwerpen.
Door Henriette Waal (kunstenaar) en Clemens Driessen (human geographer Wageningen).

Metabolisme van de stad
Over aan natuur en landschap gerelateerde onderwerpen.
Door Anne Geene (kunstenaar) en Roy Remme (milieukundige Leiden).

Veiligheid in de stad
De relatie tussen kunst en digitalisering.
Door Shailoh Philips (kunstenaar) en Patricia de Vries (filosoof Maastricht).

Kolonialiteit in de stad

Hoe de sporen van kolonialisme een rol spelen in de hedendaagse samenleving.
Door Michelle Piergoelam (kunstenaar) en Nick Shepherd (archeoloog Aarhus).

Meer informatie over de deelnemers, de data en de wijken of stadsdelen waar de seminars plaats zullen vinden, volgt later.

Voorbeeld eerdere wandelingen:
https://walkingseminar.org


Wandel seminar in Groningen
foto: © Dirk-Jan Visser