De Staat van Verzorging

1 november 2020 - 14 februari 2021
Stroom Den Haag (online)
@de_staat_van_verzorging (Instagram)


Aan het researchproject De Staat van Verzorging werken mee: Jack Engelbrecht, Koen Kievits, Jakob van Klinken, Mirjam Linschooten en Constanze Schreiber. Zij focussen vanaf november 2020 ruim drie maanden lang op de inzet van ‘groen' in de openbare ruimte. Bij de conceptontwikkeling van dit project was tevens Bram Kuypers betrokken. Vanuit Stroom is Haags kunstenaar Rachel Bacon als coach en adviseur aan het project gekoppeld. Het onderzoeksproces is online te volgen via Instagram: @de_staat_van_verzorging

Met name vanwege klimaatverandering en milieuvervuiling is groen een actueel thema. Groen moet de beleving van de natuur weer terug in onze versteende stedelijke ruimte brengen en mensen een betere leefomgeving bezorgen. Maar zijn de beloftes die de vergroening met zich meebrengt wel waar te maken? En waar berusten deze beloftes op? Wie beslist over de vergroening en wie zorgt ervoor? Dit zijn in eerste instantie de vragen waar de focus ligt.

Gefascineerd door het contrast tussen de totstandkoming van kleinere plekken groen en grootstedelijk beleid, onderzoekt een aantal kunstenaars in samenwerking met Stroom Den Haag hoe grote (bestuurlijke en politieke) ambities zich verhouden tot het straatniveau. Op welke manieren wordt groen gedomesticeerd en hoe worden die pogingen tot orde en beheersing ook weer verstoord? Wat is de rol van zwerfafval in de gecureerde ruimtes van stedelijk groen? Wat kunnen we aan de vormgeving van perkjes groen in Den Haag aflezen over het integratiebeleid? In welke gevallen is er sprake van een hiërarchie binnen het stadsgroen?

Door de toenemende groei van stedelijk gebied is de rol van groen en biodiversiteit in de openbare ruimte een actueel thema. Groen moet de beleving van de natuur in onze versteende stedelijke ruimte brengen en mensen een betere leefomgeving bezorgen. Maar wie beslist over de vergroening en wie zorgt ervoor? Zijn de beloftes die de vergroening met zich meebrengt wel waar te maken? En waar berusten deze beloftes op? Vanuit verschillende invalshoeken worden deze vragen onderzocht.

De Staat van Verzorging komt voort uit eerder contact van Stroom met Hans van Houwelingen, naar aanleiding van diens documentaire over het behoud van De Blauwe Golven, het omgevingskunstwerk van Peter Struycken in Arnhem. De gemeente Arnhem wilde het iconische kunstwerk aanvankelijk slopen om plaats te maken voor een nieuw stuk groen. Van Houwelingen kreeg daar lucht van, vormde met een aantal studenten en jonge kunstenaars het ArteZTeam, dat een onderzoek startte wat leidde tot een hernieuwde discussie over het bestaansrecht van het werk.
De vijf kunstenaars (Jack Engelbrecht, Koen Kievits, Jakob van Klinken, Mirjam Linschooten, Constanze Schreiber) die nu de inzet van groen in Den Haag onderzoeken, waren intensief bij de documentaire van Van Houwelingen betrokken.

De film Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor gaat in première tijdens sonsbeek20-24 (10 april t/m 21 juni 2021).


“Groen” in de openbare ruimte van Den Haag
“Groen” in de openbare ruimte van Den Haag
Peter Struycken, Blauwe Golven
foto: Marjon Gemmeke