Masterclasses: Is vrede uit te beelden?

Masterclass Is vrede uit te beelden?
Ronald Ophuis & Renate Schepen

24 september 2022, 9.30-12.00
en 11 oktober 2022, 18.30-21.00
Locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
Voor meer info en aanmelden: scroll down

Masterclass Dialoog zonder woorden
Peter Rombouts

21 september 2022, 18.30-21.00
Locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
Voor meer info en aanmelden: scroll down

In het kader van de programmalijn See You in The Hague en Just Peace maand 2022, organiseert Stroom Den Haag twee workshops rond het thema kunst en vrede. In een wereld waarin oorlog, geweld, crisis en conflict steeds meer naar de voorgrond komen, is het belangrijk om te kijken welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Kunst biedt nieuwe invalshoeken en levert zo een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek. Conflict en oorlog kent al een traditie van verbeelding in onze cultuur, maar hoe zit het met de verbeelding van vrede?

Vrede is een of misschien het meest belangrijke doel dat de samenleving - en ook vaak het individu - heeft. Vrede kan op verschillende manieren worden toegepast en uitgelegd, en kent zo geen vaste definitie. Toch is er een overeenstemming in hoe we ons tot vrede, of het idee van vrede, verhouden. Het uitgangspunt voor deze workshops is de zoektocht naar wat vrede eigenlijk is, hoe we ons ertoe verhouden vanuit de individuele en collectieve trauma's die ons leven bepalen en de wijze waarop dit doorwerkt in het maakproces. We nodigen je uit om samen met beeldend kunstenaars en filosofen op deze vragen en thema's te reflecteren vanuit verschillende kunstpraktijken en methoden.

Deelname en aanmelden
Deelname aan de workshops is gratis, en studenten van de KABK krijgen 1 ECTS voor deelname.
Iedere workshop bestaat uit twee keer een dagdeel, en verwacht actieve participatie van de deelnemers. Afhankelijk van de workshop wordt er bijv. met praktische opdrachten gewerkt.

Voor inschrijving email: reserveren@stroom.nl met de titel van de workshop/masterclass.
Voor meer informatie: Anneleen de Jong, See You in The Hague, 06-53509035

Masterclass Is vrede uit te beelden?
Ronald Ophuis & Renate Schepen
24 september 2022, 9.30-12.00 en 11 oktober 2022, 18.30-21.00
Locatie: Stroom Den Haag


Ronald Ophuis staat bekend om het verbeelden van traumatische situaties. Zijn werk wordt geroemd vanwege de kracht die uitgaat van het durven benoemen en verbeelden van gewelddadige situaties die voorbijgaan aan onze verbeeldingskracht, en die we collectief proberen te vermijden. Hij daagt de toeschouwer uit om te kijken, ook als dit pijn doet, om juist zo het taboe en de stilte te verbreken die aan de oorsprong ligt van dergelijke situaties. Het afgelopen jaar is Ronald Ophuis in zijn eigen werk op zoek gegaan naar de mogelijkheid om vrede te verbeelden, de andere kant van het spectrum. Tijdens de masterclass zal hij zijn bevindingen delen en verbinden aan zijn vergaande inzicht in de rol van de kunstenaar als activist zonder politieke beweging.
Renate Schepen is onafhankelijk filosoof. Vanuit haar onderzoek in de interculturele filosofie en naar vormen van dialoog, heeft ze zich gespecialiseerd in verschillende bronnen van kennis en kennisoverdracht. Ze is activist voor epistemic justice, oftewel het erkennen van verschillende vormen van kennis, kennisdragers en het bewust worden van machtsmechanismen die dit beïnvloeden. Ze beschrijft dit in het boek van haar dissertatie Kimmerle's Intercultural Philosophy and Beyond. The ongoing Quest for Epistemic Justice (Routledge, aug 2022). In deze masterclass zal zij de dialoog begeleiden over de relatie vrede en conflict, en onderzoeken of kunst een vorm van kennis kan zijn die bijdraagt aan het inzicht in hoe we ons tot zowel vrede als conflict willen verhouden.

Masterclass Dialoog zonder woorden
Peter Rombouts
21 september 2022, 18.30-21.00 en 5 oktober 2022, 18.30-21.00
Locatie: Stroom Den Haag


Peter Rombouts is een danser, choreograaf, veranderdeskundige, maker, denker, doener en bovenal iemand die vanuit zijn hart de verbinding legt met degene tegenover hem. Jaren ervaring hebben hem doen inzien dat complexe problemen niet via het hoofd, door denken, controleren en organiseren, het hoofd kunnen worden geboden, maar alleen vanuit het hart, vanuit de verbinding. De kracht van het communiceren vanuit het lichaam voorbij de gesproken taal, van binnenuit, biedt mogelijkheden om te verbeelden en zichtbaar te maken hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen. In zijn masterclass gaat hij een dialoog aan waarin je door middel beweging inzicht krijgt op hoe vrede in jezelf en met anderen te benaderen is. De vraag "Is vrede uit te beelden?"  en de rol van de kunstenaar zullen uitgangspunt zijn van deze masterclass. Hierbij speelt de samenwerking tussen zintuigen en verbeelding een belangrijke rol. Deze dialoog zal gaan over belemmeringen en pijn, maar vooral over het aanspreken van potentieel om verandering in gang te zetten, in het klein en in het groot.
Deze masterclass is open voor alle disciplines, en vraagt niet om ervaring met dans of beweging.


Meer informatie over de docenten:
Ronald Ophuis: http://ronaldophuis.nl
Renate Schepen: https://doordacht.net
Peter Rombouts: https://peterrombouts.com

See You in The Hague
foto: design: Autobahn