The Knight’s Move: Mireille Hildebrandt

The new animisms of smart cityscapes

Vrijdag 24 november 2017, 20:00-22:00 hrs
Locatie: Stroom, Hogewal 1-9, Den Haag
Voertaal: Engels

Moderator: Patrick van der Hijden (Angl)
Reserveren: reserveren@stroom.nl
Entree: € 5,- (te betalen aan de deur)

Dit najaar heeft The Knight's Move een tweeluik op het programma staan: ‘de fysieke stad' met Bradley L. Garrett, en ‘de digitale stad' met Mireille Hildebrandt.

Mireille Hildebrandt zal de digitale ruimte binnen de stad onder de loep nemen. Hildebrandt noemt de fusie tussen online en offline werelden de ‘Onlife wereld'. Hiermee benadrukt zij de grenzen tussen on- en offline om te onderzoeken of dit onderscheid niet steeds kunstmatiger is geworden: we maken een onderscheid om nog iets van persoonlijke ruimte te behouden. De vraag is dan ook wat mensen zullen worden zodra ‘het leven met algoritmes' de nieuwe norm is geworden. Hoe kunnen we leren leven in de Online wereld, zonder cynisch te zijn over de opkomst van de Smart City?

The new animisms of smart cityscapes
In her book on Smart Technologies and the End(s) of Law Mireille Hildebrandt sketches the contours of a new landscape, animated by all kinds of machine agency. She calls the fusion of online and offline worlds 'the Onlife World', highlighting that the boundaries between on- and offline are becoming increasingly artificial: we have to make them to retain some of our personal space. Being human in a hyperconnected world was the subtitle of the 'Onlife Manifesto', that was written by a group of European philosophers, neuroscientists, psychologists, lawyers and experts in artificial intelligence. In her lecture, Hildebrandt will employ the work of Julie Mehretu to discuss the impact of a transformed cityscape that confronts citizens with the effects of hyperconnectivity, big data and predictive analytics at the level of municipal policies. The question will be what kind of humans we may become when ‘living with algorithms' is the new normal, and how we can learn to shape our algorithmic environment in the Onlife World without succumbing to idealistic or cynical portrayals of the upcoming smart cityscape.

Mireille Hildebrandt is Research Professor of ‘Interfacing Law and Technology' at Vrije Universiteit Brussels. She is also a professor of Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law at Radboud University in Nijmegen. As a lawyer and a philosopher she investigates the implications of artificial intelligence for democracy and the Rule of Law. She teaches law to students of computer science and publishes profusely on issues of data protection and other fundamental rights in the era of data-driven intelligence.

Deel 1 was op woensdag 11 oktober 2017
Bradley L. Garrett over de opkomst van pseudo-publieke ruimtes, ofwel POPS (privately owned public spaces). >> lees meer

The Knight's Move
The Knight's Moveis een lezingenserie met eminente internationale sprekers die uitblinken in hun ongebruikelijke, verlichtende en inspirerende visies op de stad, verstedelijking, het publieke domein en gemeenschap. Net als de paardensprong een atypische of ongewone beweging op het schaakbord is, beweegt The Knight's Move zich op dezelfde manier door alle disciplines om zo stedelijkheid te blijven bevragen. De uitdagende lezingen worden gevolgd door een dialoog met het aanwezige publiek, onder leiding van Patrick van der Hijden (Angl).

De huidige reeks van The Knight's Move wordt georganiseerd in samenwerking met LAPS Amsterdam en wordt mede mogelijk gemaakt door het Haagse Bluf Fonds (via Prins Bernard Cultuurfonds) en de gemeente Den Haag.

Overzicht The Knight's Move 2009-heden
 

The Knight’s Move: Mireille Hildebrandt
foto: design: Lennarts &de Bruijn