Nieuwe ruimte voor de stad

Locatie: Foyer Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
29 februari t/m 29 maart 2012
Open: ma t/m vrij: 11-17; za en zo: 12-17 uur


De ontwikkeling van ruimte in Nederland is vastgelopen. Het enorme oppervlak aan braak-liggende bouwgrond en leegstaand vastgoed zijn hiervan symptomen. In deze presentatie toont temp. architecture.urbanism de mogelijkheden om deze impasse vanuit leegstaande gebouwen en braakliggende kavels te doorbreken. Het architectencollectief temp.architecture.urbanism, dat zich richt op transformaties van gebouwen en gebieden, is een samenwerkingsverband tussen de architecten Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl. In september komt bij nai010 Uitgevers hun publicatie over dit onderwerp uit.

De flexibele stad: Oplossingen voor leegstand en krimp
Uitgever: nai010 Uitgevers
Publicatiedatum: 26 september 2013
Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl (temp.architecture) presenteren in dit boek een nieuwe, flexibele ontwikkelwijze die oplossingen biedt voor de uitdagingen van nu.

Debat Nieuwe regels, nieuwe kansen
Is er een alternatief voor het bestemmingsplan?
Woensdag 29 februari 2012, 20:00 uur

Locatie: Museum voor Communicatie, Zeestraat 82, Den Haag

www.temparchitecture.com

presentatie Nieuwe Ruimte voor de Stad bij Stroom Den Haag
foto: Tom Bergevoet
foto: © temp.architecture.urbanism
Publicatie 'De flexibele stad: Oplossingen voor leegstand en krimp'
foto: © nai010 Uitgevers