Advies over Monument Haags Slavernijverleden en Koloniale Erfenis

Het Lange Voorhout - tegenover het voormalige winterpaleis van Koningin Emma is de meest geëigende plek voor het Monument Haags Slavernijverleden en Koloniale Erfenis. Dat is het advies van de Adviescommissie Monument Haags Slavernijverleden en Koloniale Erfenis. De aanbieding van dit advies aan wethouder Mariëlle Vavier (Inclusie) vond maandag 30 januari 2023 plaats.

Download het volledige advies:
>> klik hier (pdf)

De gemeenteraad nam eerder een besluit voor twee monumenten, één voor de historie over de trans-Atlantische slavernij en één over de koloniale periode in voormalig Nederlands-Indië. Die opdracht werd bij Stroom Den Haag belegd, waarna Peggy Wijntuin als projectleider in gesprek ging met vele tientallen Haagse sleutelfiguren en organisaties. Dit mondde uiteindelijk uit in de samenstelling van de adviescommissie. De beraadslagingen van de commissie resulteerden in de keuze voor slechts één monument als symbool van verbinding.

De voorgedragen locatie ziet de adviescommissie als ‘een plek van grote symbolische waarde'. "Met het Binnenhof en het Torentje in het vizier, komt het monument in het historische en bestuurlijke centrum van de stad te liggen. Bovendien zijn twee belangrijke koninklijke locaties in de nabijheid: het voormalige winterpaleis van Koningin Emma en het koninklijk werkpaleis aan het Noordeinde. Dat de bestuurlijke én de koninklijke macht, die beide (in)direct verantwoordelijkheid dragen voor het Haagse slavernijverleden en haar koloniale erfenis, in één oogopslag te zien zijn, is van een grote symbolische en gevoelsmatige meerwaarde."

De door Stroom Den Haag ingestelde adviescommissie (1 september 2022 geïnstalleerd) boog zich de afgelopen maanden niet alleen over de locatie en over de vraag of er één of meerdere monumenten moeten komen, maar ook over het profiel van de kunstenaar. Deze adviezen krijgen met het aanbieden van dit rapport een belangrijk vervolg.

Overhandiging advies aan wethouder Vavier. Vlnr: Henry Timisela, Mariëlle Vavier, Annet Zondervan (voorzitter), Lionel Martijn, Lisette van den Berg
foto: Jassir Jonis
Omslag van het advies
Adriaen Hanneman, (detail van) Postuum portret van Maria I Stuart (1631-1660) met een bediende, 1664
foto: courtesy Mauritshuis, Den Haag
Overhandiging advies aan wethouder Vavier. Vlnr: Alexandra Landré, Mariëlle Vavier, Annet Zondervan, Peggy Wijntuin
foto: Jassir Jonis