Ondertussen: Katerina Konarovská: 'Escape Room'

12 juni t/m 6 september 2020
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: woensdag t/m zondag: 12-17 uur


Een presentatie van Katerina Konarovská in de voormalige Ondertussen-presentatieruimte, die zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen. M.m.v. de kunstenaars Katerina Sidorova, Sarah Atzori, Martin Gabriel en Gijsje Heemskerk.

Met Escape Room wordt het soort spel bedoeld waarbij personen alleen of gezamenlijk binnen een bepaalde tijd een raadsel of opdracht moeten oplossen om zich zo uit een afgesloten ruimte te bevrijden. De Haagse kunstenaar Katerina Konarovská zal een alternatief hiervoor bieden, in de vorm van een artistieke ‘living space'. Het is bedoeld als ruimte met een privaat karakter, die doet denken aan onze persoonlijke leefomgeving - de ruimte waarop we allemaal de afgelopen periode noodgedwongen waren teruggeworpen, die onze bewegingsvrijheid definieerde, ons dwong om stil te staan maar die ook bescherming bood. Katerina wil een plek creëren die niet alleen reflectie biedt op de huidige situatie, maar deze ook wil ‘vieren'; een plek die de fysieke beperkingen als uitgangspunt neemt om te onderzoeken of onze aanpassingen aan de situatie ook creativiteit kunnen opleveren en nieuwe inzichten kunnen bieden.

En net zoals Stroom weer voorzichtig de deuren open zet voor haar publiek, verkent Konarovska met dit project wat er op dit moment mogelijk is op het gebied van artistieke samenwerking.

De ruimte is niet statisch maar zal in de loop van de tijd veranderen en groeien; werken zullen worden toegevoegd en weer verwijderd. Gedurende de komende weken zal Katerina vier andere Haagse kunstenaars uitnodigen om (samen) in de ruimte te werken en werk te tonen: Katerina Sidorova, Sarah Atzori, Martin Gabriel en Gijsje Heemskerk. Zij zullen daarbij uitgaan van hun (noodgedwongen geïsoleerde en naar binnen gekeerde) werkwijze van de afgelopen periode,  en ook (weer) de dialoog met elkaar aangaan.

Voor de gelegenheid heeft Katerina een tafel gemaakt waaraan de bezoeker kan plaatsnemen, lezen, luisteren, het werk bekijken of een kop koffie drinken.


Dit project maakt deel uit van een serie van Stroom die tot doel heeft de parameters van de vorige Ondertussen-presentaties te verruimen. Wij laten een aantal voorwaarden en kaders los die daarvoor zo vanzelfsprekend waren en een duidelijke structuur boden. Een presentatie hoeft niet per se gebonden te zijn aan één ruimte, één project, één aanvrager, één afgebakende tijdsperiode. Het idee van een presentatie die rapporteert, terugblikt of verantwoordt, wordt losgelaten. In plaats daarvan kiezen wij voor een periode van uitproberen, samenwerking, dialoog en experiment.

LINKS
misttake.info
haagsekunstenaars.nl

PERS
Jegens & Tevens, 25 juni 2020

Archief Ondertussen presentaties


'Escape Room', Katerina Konarovská + gastkunstenaars
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room', Katerina Konarovská + gastkunstenaars
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room', Katerina Konarovská + gastkunstenaars
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room', Katerina Konarovská + gastkunstenaars
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room', Katerina Konarovská
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room' (werk van Katerina Sidorova, Gijsje Heemskerk, Sarah Atzori)
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room' (werk van Gijsje Heemskerk)
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room' (werk van Sarah Atzori)
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room' (werk van Gijsje Heemskerk)
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room' (werk van Katerina Konarovska en Gijsje Heemskerk)
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room' (werk van Gijsje Heemskerk, Katerina Sidorova en Katerina Konarovska)
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room', Katerina Konarovská
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room', Katerina Konarovská
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
'Escape Room' (werk van Martin Gabriel)
foto: courtesy the artist
'Escape Room' (werk van Martin Gabriel)
foto: courtesy the artist
'Escape Room', Katerina Konarovská + gastkunstenaars
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag