Positions: Alejandra López

3 september t/m 9 oktober 2022
Locatie: Stroom, Hogewal 1-9, Den Haag
Open: woensdag t/m zondag: 12:00-17:00 uur

Voor Positions presenteert Alejandra López recent werk en werk in ontwikkeling als onderdeel van haar lopend onderzoeksproject rond ecologie en storytelling. De presentatie is een poging om een verhaal te "construeren" over het zilvervisje - een oeroud schepsel waarover geen verhalen van menselijke hand bekend zijn. López vraagt zich af hoe je een verhaal kunt vertellen dat niet belangrijk lijkt om verteld te worden. Zij probeert dit te benaderen vanuit het perspectief van de zilvervis, en een verhaal te construeren over het gebrek aan dit verhaal.

Dit werk bestudeert een van de overkoepelende lijnen van haar onderzoeksproject, dat zicht richt op de manier waarop we dagelijkse ervaringen verwerken  en grip krijgen op de constructie van een identiteit. Ze vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de willekeur in onze menselijke ontmoetingen en diens betekenissen. Hoe kunnen we als mensen, niet-menselijke wezens hierbij betrekken? De kunstenaar bevraagt het proces van het construeren van een verhaal, en welke sporen je hiermee achterlaat als er over het onderwerp geen ‘feitelijke' waarheid bestaat.

In haar praktijk stelt de kunstenaar onderzoeksmethodes voor om te leren samenleven met het niet-menselijke of met alternatieve 'mensheden', wanneer de wereld en ons begrip ervan zo diepgaand bepaald wordt door de menselijke rationaliteit, en door binaire ideeën van fictie en waarheid.

López' werk begint met het maken van ruimtelijke installaties, sites en sets met een combinatie van objecten. Deze ruimtelijke composities worden vervolgens omgezet in tekeningen, en vanuit die tekeningen worden nieuwe installaties gebouwd, die vervolgens vaak opnieuw worden getekend, van waaruit weer nieuwe installaties worden gemaakt. Dit proces van verplaatsing en herhaling kan lang duren, en werkt vaak van het ene werk naar het volgende door. Het is dus een proces van vertaling tussen verschillende media, betekenissen en dimensies, dat helpt om referenties, ideeën en gevoelens te ontwarren en te doorgronden.

Programmalijn Positions
Stroom Den Haag is in 2022 gestart met de programmalijn Positions. Dit jaarprogramma biedt een podium aan Haags talent. Het is een voortzetting van eerdere programma's bij Stroom zoals Ondertussen en OpZicht. Positions toont het werk van in Den Haag gevestigde kunstenaars, zowel nieuw werk als werk in uitvoering, waarmee de grote diversiteit van hun praktijk wordt getoond. Gedurende het jaar is er naast tentoonstellingen ook ruimte voor artistiek onderzoek, experimentele presentaties, lezingen, performances en nog veel meer.

Alejandra López ontving in 2022 een PRO Onderzoek subsidie voor haar onderzoeksproject.

Het programma Positions komt tot stand met steun van de Gemeente Den Haag.

Eerdere edities van Positions
Positions: Time-Based - 5 februari t/m 3 april 2022
Positions: Leonie Brandner - 7 mei t/m 12 juni 2022
Positions: Ellen Yiu Kwan Kit - 25 juni t/m 31 juli 2022

LINKS
>> Profiel Alejandra López op Haagsekunstenaars.nl
>> alelooma.com
>> niceflaps.hotglue.me

Alejandra López, 'The Myth of the Silverfish', 2022
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Alejandra López, 'The Myth of the Silverfish', 2022
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Alejandra López, 'The Myth of the Silverfish', 2022
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Alejandra López, 'The Myth of the Silverfish', 2022
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag