Ondertussen: Ingrid Mol, Pepijn van den Nieuwendijk en Tejo Philips

23 mei t/m 5 juli 2009
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag


Het FuLe International Ceramic Art Museum (Flicam) te Fuping (China) bouwt sinds de oprichting in 2004 aan een serie paviljoens waarin keramisch werk uit verschillende landen wordt getoond. Inmiddels zijn paviljoens voor Frankrijk, Scandinavië, Australië, VS, Canada, Nederland, Engeland, Duitsland, Italië en België gerealiseerd of in aanbouw. Op uitnodiging van Flicam kunnen kunstenaars gedurende een maand nieuw werk maken in de goed geoutilleerde keramiekfabriek nabij het museum. Het werk wordt opgenomen in de tentoonstelling in het landenpaviljoen. In 2008 zijn acht Nederlandse kunstenaars uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het Nederlandse paviljoen. Onder hen drie Haagse kunstenaars.

Ingrid Mol maakte voor de gelegenheid het werk ‘The night after the leader visits the artist'. Het is een ruimtevullende installatie in theatrale setting en toont een kunstenaar in zijn beeldhouwatelier, omringd door onvoltooide bustes en ander werk. De kunstenaar leunt zittend tegen de wand en maakt een verslagen indruk. De scène roept allerlei vragen op: over de voorgaande ontmoeting, over de machtsverhouding tussen de betrokkenen, over het krachtenveld tussen politiek en kunst enzovoort.

Pepijn van den Nieuwendijk maakte er het werk ‘Het ontwaken van de muis [Lao Shu]'. Het toont de levensgrote voorstelling van een muis, liggend op een groot bed van kussens. Het dier staart voor zich uit. Er omheen liggen rommelig verspreid voorwerpen en snuisterijen. Het tafereel lijkt regelrecht afkomstig uit een fabelvertelling en heeft een onschuldige, sprookjesachtige sfeer. Maar in het werk is het morbide niet ver weg. Aan de achterwand zien we twee kleinere keramische muisfiguurtjes in zwaar benevelde toestand - een mogelijke sleutel tot de centrale scène.

Tejo Philips maakte een wandvullend muurreliëf van een komisch aandoend fantasiefiguur in danshouding. We zien de figuur in zijaanzicht. De ledematen zijn samengesteld uit kleine amorfe en mechanische vormen die een elastische en organische indruk maken. Het werk is uitgevoerd in celadon, een vermaarde Chinese keramiekvorm met een groen-blauwe glazuur.
 
De kunstenaars ontvingen voor hun werkperiode in Flicam een SPOT-tentoonstellingssubsidie.
 
De overige deelnemers waren Hans van Bentem, Remco Pothuma, Adriaan Rees, Anton Reijnders en Nick Renshaw.

Ondertussen
Ondertussen vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT-subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.


Archief Ondertussen presentaties

Ficam presentatie
Ficam presentatie
Ingrid Mol
Ingrid Mol
Pepijn van den Nieuwendijk
Pepijn van den Nieuwendijk
Tejo Philips
Tejo Philips