A Matter of Time. Thom Puckey en het Thorbecke monument

10 juni t/m 27 augustus 2017
Opening: zaterdag 10 juni om 17 uur
door Jozias van Aartsen
(voormalig burgemeester van Den Haag)
Locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
Open: woensdag t/m zondag, 12- 17 uur

Toegang: gratis

In elk tijdperk, in elk geslacht leeft een eigen ideaal, maar in hoeverre het tot bewustheid kome en verwezenlijkt wordt, is de vraag.
- Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872)

Eerder dit jaar werd door premier Rutte en burgemeester Van Aartsen het Thorbecke monument onthuld aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Vanuit zijn 19e-eeuwse studeerkamer kijkt J.R. Thorbecke, een van de belangrijkste architecten van onze parlementaire democratie, de 21e eeuw in. In een tweede scène zien we een eigentijdse informele overlegsituatie. Dit intrigerende kunstwerk is gemaakt door Thom Puckey. Het is geen klassiek standbeeld geworden, maar een beeld dat uitnodigt tot interpretatie en prikkelt tot vragen. In de woorden van Thorbecke, het is een beeld dat om ‘opwekking van het waarnemingsvermogen en van de denkkracht' van de kijker vraagt.

De afwisselende tentoonstelling A Matter of Time bij Stroom Den Haag biedt achtergrond en inzicht: welke plaats neemt het Thorbecke monument in het oeuvre van de kunstenaar Thom Puckey in? Welke rol spelen de oudere representaties van de staatsman Thorbecke bij het maken van dit spraakmakende monument?

Een monument zegt vaak meer over zijn tijd, dan over de persoon zelf. Van J.R. Thorbecke bestaan al twee oudere standbeelden: één in Amsterdam als staatsman (1976) en één in zijn geboortestad Zwolle als bewogen parlementariër (1992).

Anno 2017 wilde de gemeente Den Haag Thorbecke laten zien als vormgever van zijn tijd, iemand die historische lijnen interpreteert en van daaruit een visie op de staatsinrichting/politiek ontwikkelt. Een visie gebaseerd op kennis en wetenschap, niet op de waan van de dag. In het ontwerp van Thom Puckey maken 19e-eeuws ideaal en beeldtaal contact met de 21 eeuw, als een reis door de tijd heen.

Over het Thorbecke monument (2017)
Met de onthulling werd uitvoering gegeven aan een initiatiefvoorstel van de gemeenteraad van Den Haag uit 2008 om naast de monumenten voor Johan de Witt, Johan van Oldenbarnevelt en Willem Drees, ook voor Thorbecke een waardig monument op te richten. De staatsman woonde vanaf 1849 tot zijn overlijden in 1872 in Den Haag. Eindelijk dus een Haags monument voor een staatsman die de vormgeving van de staat als een kunstwerk zag: 'Hervormers op politiek gebied, zijn hetgeen in de kunsten, de wetenschappen en de nijverheid, de ontdekkers of uitvinders zijn'. Hoe geven wij in onze tijd de democratische erfenis vorm?
>> lees meer over het Thorbecke monument

Over Thom Puckey (1948)
In het Thorbecke monument zitten veel elementen die te herleiden zijn tot vroegere werken van Puckey. Er loopt een interessante lijn van de doorzichtige en optische aspecten van zijn installaties en beelden van de jaren '80 naar figuratief werk. Puckey ging zich begin jaren '90 steeds meer bekwamen in het modelleren van het menselijk lichaam, de stofuitdrukking in het materiaal en de compositie van de figuren. Dit leidde niet tot brave academische beelden, maar eerder tot fragmentarische fotografische of filmische scènes waarin macht en overgave vaak besloten zitten. Door middel van vuurwapens, camera's en andere attributen werd de figuur steeds minder centraal gesteld, en steeds meer als richtinggever (gids) voor onze blik of aandacht. Puckey's beelden roepen vaak heftige reacties op. Hoe kon uit zijn veelzijdige en complexe oeuvre het Thorbecke monument ontstaan?
www.thompuckey.com

Eline Vere
Er is nog een beeld van Puckey in Den Haag te zien: als onderdeel van De Beeldengalerij in het centrum van de stad creëerde hij een geëxalteerde Eline Vere (2012).

Stroom Den Haag is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van kunst in het publieke domein van Den Haag. Bij de totstandkoming van het Thorbecke-monument traden wij op als adviseur en begeleider van de selectiecommissie.

De tentoonstelling A Matter of Time. Thom Puckey en het Thorbecke monument komt tot stand met dank aan Galerie Annie Gentils, Museum Arnhem, Narcisse Tordoir, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Mondriaan Fonds en de gemeente Den Haag.

   10 Jun '17 - 27 Aug '17
   Opening op Saturday 10 June om 17:00
   Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
   Entree: gratis
'A Matter of Time. Thom Puckey en het Thorbecke monument'
foto: design: Karen Polder
Thom Puckey, 'Thorbecke monument', 2017
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Thom Puckey, 'Thorbecke monument', 2017 (detail)
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Thom Puckey, 'Thorbecke monument', 2017
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Thom Puckey, 'Treachery', 2013
foto: Gert Jan van Rooy
Thom Puckey, 'Treachery', 2013 (detail)
foto: Gert Jan van Rooy
Thom Puckey, 'Eline Vere', 2012
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag